MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 69296

  GÜNCEL YAZILAR


Emisyon Primleri İstisnası ve Sorunları (03.10.2023)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-ç bendi ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıklarında...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilik Dilekçesi Yıl Başından Önce Mi Sonra Mı Verilmeli? (02.10.2023)

Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emeklilik dilekçesinin verilme tarihi ilk bağlanacak emekli aylığını önemli ölçüde...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancılara Sağlık Hizmetleri İle Birlikte Verilen Rehberlik, Danışmanlık Hizmetlerin Vergilendirilmesi (02.10.2023)

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 23.01.2023...
ayrıntılar için tıklayın

Güncel Ekonomik Olaylar (02.10.2023)

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; Madde ...
ayrıntılar için tıklayın

Ek MTV’ye Dava Açanlar Ne Yapmalı? (02.10.2023)

Değerli okurlar, Anayasa Mahkemesinin geçen hafta verdiği Ek MTV kararı sonrası, Anayasaya aykırılık iddiası ile dava...
ayrıntılar için tıklayın

Depremzedeler, Meslek Kuruluşlarından Konut Desteği Bekliyor (02.10.2023)

Ülkemizde, toplam 11 ili ve milyonlarca insanımızı etkileyen büyük bir deprem felaketini 6 Şubat 2023'te yaşamıştık...
ayrıntılar için tıklayın

Personel Eğitim Harcaması Ne Zaman Ücrettir, Ne Zaman Değildir? (29.09.2023)

Nitelikli personel istihdam etmek, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti...
ayrıntılar için tıklayın

EYT'li Emekliler Teşvikten Yararlanabilir Mi? (29.09.2023)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 95. maddesinin 2. fıkrasında hüküm altına alınan...
ayrıntılar için tıklayın

''Kısmi Süreli Çalışmada Hafta Tatili'' (29.09.2023)

Günümüzde kısmi süreli çalışma bir diğer adıyla part-time çalışma yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Öğrenciler, küçük...
ayrıntılar için tıklayın

Beş Puanlık SGDP Teşvikinde Yaş Karmaşası (29.09.2023)

EYT yasasıyla birlikte, emeklilik nedeniyle işten ayrılıp tahsis talebinde bulunan, sonrasında 30 gün içinde aynı işyerine...
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışı Finansal Hesaplara Vergi Tarhiyatı Yapıldı Mı? (29.09.2023)

Deprem, seçim ekonomisi, dış ticaret açığı, cari açık, enflasyon ve bütçe açığı ile boğuşan ülkemizde işler zora girince...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV'nin iptal başvurusuna ret (28.09.2023)

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören...
ayrıntılar için tıklayın

EYT’liye Prim Desteğinde Bu Ayrıntıya Dikkat! (28.09.2023)

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Defterlerin Usulüne Uygun Şekilde Tutulmamasının Yaptırımları (28.09.2023)

Ticari defterler bir işletmenin ticari işlemlerini (alım, satım vb.), iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak...
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Kısmen Ödeme Başlıyor (28.09.2023)

Bilindiği üzere, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu düzenlemelerine göre; Bireysel Emeklilik...
ayrıntılar için tıklayın

Emisyon Primleri İstisnası ve Sorunları (28.09.2023)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-ç bendi ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıklarında...
ayrıntılar için tıklayın

Ev Kadınlarının Sosyal Güvenliğine Yönelik Nasıl Bir Düzenleme Geliyor? (27.09.2023)

Sosyal güvenlik, insanların doğumundan ölümüne ve öldükten sonra da geride kalanları kapsayacak şekilde hayatın her...
ayrıntılar için tıklayın

Taşıt Giderlerindeki Kısıtlama Anayasa’ya Uygun Mu? (26.09.2023)

Gelir Vergisi Kanunumuz ticari faaliyetle ilgili olarak 40. maddesinin 5. bendinde işte kullanılan kiralanmış veya...
ayrıntılar için tıklayın

İkale Sözleşmesi (26.09.2023)

Son dönemlerde çalışan ve işverenlerin en fazla duyduğu konulardan birisi de ikale sözleşmesidir. Özellikle iş güvencesi...
ayrıntılar için tıklayın

Ek MTV’de Kamu Yararı Argümanı (25.09.2023)

Ek MTV’yi (EMTV) getiren 14.07.2023 tarih ve 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik...
ayrıntılar için tıklayın

Teşvik Belgeli Yatırımlara Belge Harici Sağlanan Muafiyetler (25.09.2023)

Yatırımlara sağlanan teşvikler, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortalı Çalışan Sayısı Azaldı (25.09.2023)

Şubat ayında meydana gelen depremden sonra başlayan istihdamdaki kan kaybı haziran ayında da devam etti. Sosyal Güvenlik...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Desteğinden Faydalanacak İşyerleri (25.09.2023)

Temmuz ayında güncellenen asgari ücret desteğinden her ölçekteki özel sektör işvereni faydalana-biliyor...
ayrıntılar için tıklayın

Şirket Ortaklarına Büyük Kıyak! (25.09.2023)

Başlık sizi şaşırtabilir ancak, durum gerçekten tam olarak böyle! Daha fazla merak ettirmeden söyleyelim: Konu, emtia...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Getirilen “Ek Vergi” (25.09.2023)

12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli (Eyt’li Hariç) Çalıştıran İşverene 5 Puan İndirim Yok! (25.09.2023)

7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın

Ek MTV’yi Ödemeyenlere Ne Olacak? (25.09.2023)

Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda...
ayrıntılar için tıklayın

Krediye erişemeyen vergisini ödemiyor (22.09.2023)

Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli..
ayrıntılar için tıklayın

Teşvik olur da böyle olmaz! (22.09.2023)

İstihdamın artırılması amacıyla 4447 sayılı yasanın 50. maddesine, işverenlere prim teşviki sağlayan bir fıkra ilave...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli maaşını artırmak için ne yapmalı? (22.09.2023)

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emekli olmaya başladılar ancak emekli olanların büyük kısmı düşük emekli aylığından...
ayrıntılar için tıklayın

Genç girişimcilerde kazanç istisnasında son durum (21.09.2023)

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 6663 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Cezası işçi başına ayda 956 TL (21.09.2023)

İşçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesinde 5 personel kuralı uygulanıyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nca belirlenen...
ayrıntılar için tıklayın

Son dönemde verilen Anayasa Mahkemesi iptal kararları (20.09.2023)

2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen...
ayrıntılar için tıklayın

Reklam ve sponsorluk harcamalarında kafa karışıklığı! (19.09.2023)

Ekonomimizde son dönemdeki enflasyon ve vergi oranlarındaki artış sebebiyle mükelleflerin vergi ödemeleri önemli oranda...
ayrıntılar için tıklayın

Sözleşmeli avukat zorunluluğu yeniden düzenlenmelidir (19.09.2023)

Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi uyuşmazlıkları nasıl yönetilmeli? (18.09.2023)

Vergi konularında çoğu zaman dava dosyasının hazırlanması ve sürecin yönetilmesinde, biz avukatlar pek hoşlanmasak...
ayrıntılar için tıklayın

Servis güzergahı değiştirilen işçi tazminatı alır (18.09.2023)

Yüz kızartıcı bir sebep olmadığı sürece her ne nedenle olursa olsun işten çıkarılana tazminatı ödeniyor. Bazı durumlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretli Çalışan Sayısında Artış (15.09.2023)

Ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 15 milyon 166 bin 88 kişiye çıktı...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni OVP’de (2024-2026) İstihdam ve Sosyal Güvenlikte Öncelikli Reform Alanları (15.09.2023)

Orta Vadeli Program (OVP); makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları (15.09.2023)

2023 yılında Temmuz ila Aralık aylarında/döneminde uygulanacak asgari ücret desteği hakkında SGK tarafından 01/09/2023...
ayrıntılar için tıklayın

Orta Vadeli Program'da Teşvik ve Sosyal Güvenlik Tedbirleri (15.09.2023)

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) geçtiğimiz günlerde...
ayrıntılar için tıklayın

Apartman Konutunda Oturan Kapıcı Ücretsiz Çalıştırılabilir Mi? (15.09.2023)

Apartmanın kapıcı dairesinde oturan bir kişi haftada bir gün binanın temizliğini yapıyor ve akşamları çöpleri döküyor...
ayrıntılar için tıklayın

Bütçe Açığını Kapatmak İçin, Hazine Arazilerinin Yüzde 25’i Satışa Çıkarıldı (14.09.2023)

Geçen hafta yayımlanan Orta Vadeli Planı (OVP, 2024-2026) epey tartıştık. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ek bütçe...
ayrıntılar için tıklayın

Teşvik Belgeli Yatırımlara Belge Harici Sağlanan Muafiyetleri Biliyor Muydunuz? (14.09.2023)

Yatırımlara sağlanan teşvikler; tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın...
ayrıntılar için tıklayın

Sahte Fatura Kullanan Mükelleflerin Rüc’u Hakkı Var Mıdır? (14.09.2023)

Ülkemizde yapılan vergi incelemelerinin yaklaşık % 50’sinden fazlası sahte belge kullanma incelemeleridir. Sahte fatura...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Reformu Artık Kaçınılmaz (14.09.2023)

Hazine ve Maliye Bakanımız bir TV kanalında ekonomik gidişat ve OVP’yi değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu...
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışından Alınan Yazılımlarda Vergileme (14.09.2023)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kanunun birinci maddesinde sayılı kurumların...
ayrıntılar için tıklayın

GES Yatırımlarında İndirimli Kurumlar Vergisi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (13.09.2023)

GES Yatırımlarında İndirimli Kurumlar Vergisi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1.Giriş Son yıllarda...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketlerin Kendi Hisselerini Satın Alması Bir Nevi Vergi Teşviki Olarak Kullanılabilir Mi? (13.09.2023)

Şirketlerin kendi hisselerini satın alması bir nevi vergi teşviki olarak kullanılabilir mi? 6102 Sayılı Türk Ticaret..
ayrıntılar için tıklayın

Eğitim Öğretim Yılı Başlarken, İlgilenenlere Vergi Notları (13.09.2023)

Tüm sınıf ve kademelerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bu hafta başı itibariyle başladı. Eğitim alanında yatırım yapan...
ayrıntılar için tıklayın

Temmuz Ayı Özelgeleri  (12.09.2023)

Bilindiği gibi Gelir İdaresinin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Muhasebesi Uygulamalarında Envanter (12.09.2023)

Bilindiği üzere yıl sonu itibari ile enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlıyor. 7352 sayılı Kanunla eklenen...
ayrıntılar için tıklayın

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Yapılan Teslimlere Sağlanan KDV İstisnası (11.09.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07/09/2023 Tarihli Ve 32302...
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında ‘İlave Ücret’ Esasları (11.09.2023)

Üniversite hastaneleri, vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastaneler, tedavi ettikleri hastalar nedeniyle hem SGK’dan...
ayrıntılar için tıklayın

Binek Oto Amortisman Giderlerinde ve Satış Kazancının Tespitinde Özellikli Durumlar (11.09.2023)

Kıymetli okurlarım, bugünkü yazımda vergi mükelleflerinin binek otomobil iktisabı nedeniyle katlandıkları maliyetlerin...
ayrıntılar için tıklayın

2024 Yılında 3,899 Milyar TL Faiz Ödeyeceğiz (11.09.2023)

Tüm ekonomi çevrelerinin beklediği 19. OVP geçen hafta açıklandı. Enflasyon ve büyüme en çok odaklanan konular oldu...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay’dan Serbest Meslek Erbabına Kötü Haber! (11.09.2023)

Danıştay’dan vergi mükelleflerine hep iyi haber gelecek değil ya, bazen de olumsuz - kötü haberler de gelebiliyor...
ayrıntılar için tıklayın

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağılımı (11.09.2023)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/1 maddesine istinaden “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı...
ayrıntılar için tıklayın

Ek MTV’de Asparagas Haberler Yüzünden Kafalar Karıştı  (11.09.2023)

Haberler asparagas mıydı, yoksa, konulara yeterince nüfuz edemeyenlerce yazılmış olmasından mıydı bilemiyorum...
ayrıntılar için tıklayın

Üç Yılda 28 Trilyon 279 Milyar Vergi Tahsilatı Mümkün Mü? (08.09.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Orta Vadeli Plan Program (OVP) (2024-2026)...
ayrıntılar için tıklayın