MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 53923

  GÜNCEL YAZILAR


Nakdi Sermaye Artırımında Yeni Düzenleme (08.08.2022)

Resmi Gazete’nin 5 Temmuz tarihli nüshasında yayınlanan 7417 sayılı Kanunun 49. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu...
ayrıntılar için tıklayın

Gizleme Suçu (08.08.2022)

“VUK’da yer alan kaçakçılık suçları seçimlik hareketli suçlardır. Hareket, insan tarafından iradi olarak gerçekleştirilen...
ayrıntılar için tıklayın

İşe İade İçin Süreye Dikkat (08.08.2022)

■ Haksız yere işten çıkartıldım. Fazla çalıştığım halde fazla mesai ücreti almadan 2 yıl asgari ücret ile çalıştım...
ayrıntılar için tıklayın

“Gizleme Suçunun” Kanunilik Şartlarındaki Değişikler (08.08.2022)

1) Vergi incelemesinin başladığı tarih ile ilgili yapılan değişiklikler 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Memurlar Emekli Olurken Neden Maaşları Düşüyor? (08.08.2022)

Emekli Sandığına tabi memur ve diğer kamu görevlilerine maaş bağlamasında; aylık göstergeler, ek göstergeler, taban aylığı...
ayrıntılar için tıklayın

4/B Sigortalısının Yurt Dışında Çalışmaya Başlaması (08.08.2022)

Türkiye'de şirket sahibiyim ve Bağ-Kur primi ödemekteyim. Yaklaşık 6 ay önce temelli olarak Avusturya'ya taşındım ancak...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyonun İşçiye Olumsuz Etkisi: İşe İade Davası (06.08.2022)

4857 Sayılı İş Kanunun hukukumuza 2003 yılında kattığı bir kavram: İşe iade. Yasanın mevcut halinde 18 ve devamı...
ayrıntılar için tıklayın

Tarımda Süreksiz Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliği (06.08.2022)

Kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman...
ayrıntılar için tıklayın

İhraç Edilen Memur 25 Yıl 4/C Hizmeti Varsa İkramiye Alır (06.08.2022)

Mayıs 2021'de TSK'dan KHK ile işime son verildi. Beraat ettim fakat istinaf süreci halen devam ediyor. İhraç edildiğim...
ayrıntılar için tıklayın

Borçlanılabilecek Süreler (06.08.2022)

■ Bugüne kadar ödenen primlerle emekli olamıyorum. Ne yapabilirim? A.Y. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler...
ayrıntılar için tıklayın

Kimlik Bildirmeyen İşyerine Ceza Var (05.08.2022)

Kimlik Bildirme, toplum ve kişi yararı yönünden nüfus yerleşimi ve hareketlerinin; yabancıların geliş ve gidişlerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Farklı Yorumlar, Farklı Bakış Açıları (05.08.2022)

Bu köşeyi izleyenler fark etmiştir, farklı görüşlerin olduğu, farklı yorumların yapıldığı konular ilgimi çekiyor...
ayrıntılar için tıklayın

COVID-19 Vakaları Arttı, İşyerlerinde Hangi Önlemler Alınmalı? (05.08.2022)

Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya...
ayrıntılar için tıklayın

İşçinin Raporlu Olduğu Süreler Yıllık İzne Hak Kazanma Tarihini Değiştirir Mi? (05.08.2022)

13/8/2021 tarihinde işe başladım, ancak geçirdiğim bir rahatsızlık nedeniyle 2022 yılında 82 gün rapor aldım. 82 günlük ...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesi Maliye’ye Hukuk Dersi Vermeye Devam Ediyor (04.08.2022)

Köşemde, Anayasa Mahkemesi'nin iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan vergi davalarında %50 teminat alınmadan...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Avansı Dağıtımı ve Vergileme (04.08.2022)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile halka açık olmayan sermaye şirketlerine de, halka açık şirketlerde olduğu gibi...
ayrıntılar için tıklayın

Haksız Çıkma Zammının İptali (04.08.2022)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 58. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan ve ödeme emrine karşı dava...
ayrıntılar için tıklayın

Ölen Sigortalıların Dul ve Yetimlerine Verilecek Zamlı En Az Aylık/Gelirler (03.08.2022)

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında standart tek bir emeklilik çeşidi bulunmamaktadır. Keza yaşlılık, malullük, ölüm...
ayrıntılar için tıklayın

Taşımacılık KDV İadesinde Yetki Belgesi Sorunu (03.08.2022)

TÜİK tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre taşımacılık hizmeti; ülkemizin hizmet ihracatı içerisinde...
ayrıntılar için tıklayın

Olmayanın İspatı (03.08.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3. maddesi önemli hükümler içeriyor...
ayrıntılar için tıklayın

Faaliyetin Terkinden Sonra Elde Edilen Gelirler (02.08.2022)

Gelir Vergisi Kanunumuz gelir kavramını tanımlamamıştır. Ancak geliri yedi unsura ayırarak ve bunların kapsamlarını...
ayrıntılar için tıklayın

10 Yıllık Prim İle Emeklilik (02.08.2022)

İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. Emeklilik tarihim nedir? 3600 günü...
ayrıntılar için tıklayın

Yedek Subaylık Dönemi İçin Emekli İkramiyesi Ödenir (01.08.2022)

1990 yılında Odalar Birliği çatısı altında bir STK'da işe başladım. 1992 yılında askerlik nedeniyle ayrılırken, tekrar...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi Alacaklarında İbraname Hangi Hallerde Geçersiz Sayılır? (01.08.2022)

İşçi alacakları açısından Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ibranameye ilişkin düzenleme...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezalarının Üst Sınırı Artırıldı (01.08.2022)

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan eylemler ayrıntılı olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Dernek Aidatını Gider Yazma Sorunu Devam Ediyor (01.08.2022)

Hazır Meclis tatile girmiş ve Maliye yeni düzenleme yapmıyorken, uygulamada karşılaşılan önemli bazı sorunları kamuoyunun...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezası (01.08.2022)

7394 sayılı Kanun değişikliği öncesi ilgili eylemler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüş iken...
ayrıntılar için tıklayın

Kaç EYT’linin Emekli Edileceğine İlişkin Önemli Göstergeler (01.08.2022)

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Faiz Oranı: TL Referans Faizi + 23=%37 (01.08.2022)

Merkez Bankası Başkanı sanayicileri suçladı ama faiz oranları uçtu gitti. Özel bankalar şirketlere TL referans faizi...
ayrıntılar için tıklayın

1.259 Gün Sınırına Dikkat! (01.08.2022)

5.919 gün prim ödemem var. 4/a başlangıç Ocak 1993, hizmete başlama Haziran 1996. Serbest çalışacağım bir reklam ajansı...
ayrıntılar için tıklayın

Maaş Promosyonları Vergiye Tabi Mi? (30.07.2022)

Bilindiği üzere, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışan personelin maaş ödemelerinin belli bir banka kanalıyla...
ayrıntılar için tıklayın

Gazetecilerin Kıdem Tazminatı (30.07.2022)

Çalışma hayatında kıdem tazminatı, iş kanunlarına tabi olarak çalışanların gelecek hayallerini süsleyen en büyük...
ayrıntılar için tıklayın

EYT Kapsamına Giriyor Muyum? (30.07.2022)

15.11.1983 doğumlu kadınım. 15.11.1996 yılında işe girdim, 10.10.2019 yılında işten ayrıldım. 7895 iş günüm var...
ayrıntılar için tıklayın

Kimler EYT Kapsamına Giriyor? (29.07.2022)

Bir süredir EYT konusu yine gündemde. Ancak bu sefer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlık bürokratlarının ciddii...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilik Talebinden Vazgeçilebilir Mi? (29.07.2022)

■ Bir belediyede 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memuru olarak çalışıyorum. Emeklilik hakkımı kazandım ve Ocak ayında...
ayrıntılar için tıklayın

Şube Çalışanlarının SGK Bildirimleri Şirket Merkezinden Yapılabilir Mi? (29.07.2022)

İstanbul ilinde beş farklı adreste şubemiz var. Şube çalışanlarının SGK işlemlerini tek merkezden bildirerek yönetebilir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergilerimiz Nerelere Harcanıyor? (29.07.2022)

Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak kamu giderlerini karşılamak üzere karşılıksız ve zorla...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi ve Cezada Uzlaşma Ve Komisyonların Yetkileri (28.07.2022)

Vergi idarelerince yapılan, ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyata konu vergi ,vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük...
ayrıntılar için tıklayın

Zayi Belgesi ve Süre Değişikliği (28.07.2022)

Bu günkü yazımda uygulama açısından önemli bir belgeden, hatırlatma olarak tekrar söz edeceğim ve önemli bir değişikliğe...
ayrıntılar için tıklayın

Temmuz Zammından Faydalanabilecek Miyim? (27.07.2022)

21 Haziran 2022 tarihinde emeklilik dilekçemi verdim. 26 Haziran'da mektup geldi, 3.290 TL bağlanacak aylık tutarı...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışana Enflasyon Oranında Zam Zorunlu Mu? (27.07.2022)

Değerli okurlar, bugün sizlerden gelen ve epey biriken soruların bir bölümüne cevaplar vereceğim...
ayrıntılar için tıklayın

2022 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 15.371,40 TL Oldu (27.07.2022)

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı son ücret esas alınır. Eğer işçi, ücretini parça başı, akort, götürü...
ayrıntılar için tıklayın

Şirket Hissesini Geçici İlmühaberle Devredip Risk Almayın (27.07.2022)

Hayatta öyle sürprizlerle karşılaşıyoruz ki, artık bu kadarı da olmaz diyorsunuz. Ama maalesef oluyor ve gün be gün de bu...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Olup Çalışana Da İhbar Ödenmeli (27.07.2022)

■ Emekli olarak bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak feshedildi. İşveren kıdem...
ayrıntılar için tıklayın

Bu Aydan İtibaren İşsizlik Maaşları Zamlı Ödenecek! (27.07.2022)

İşsizlikle birlikte hayat pahalılığı tüm ailelerin geçimlerini daha da zorlaştırmaktadır. İşsizlik dönemlerinde ise...
ayrıntılar için tıklayın

Süreli Sözleşmede İşe İade Olur Mu? (26.07.2022)

Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkartması ya da sözleşmem bittikten...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Alacaklarında Yeni Faiz Oranları (26.07.2022)

21 Temmuz itibariyle kamu alacaklarında uygulanan pek çok faizin oranı arttırıldı. Faiz oranları kredi faiz oranları...
ayrıntılar için tıklayın

İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih (26.07.2022)

1998 yılında bir şirkette işe başladım. 09.03.2021 yılında aynı işyerinde çalışan bir bayanla tartıştım ve taciz...
ayrıntılar için tıklayın

Döviz Cinsi Borçlanma Sınırlamasının Detayları Belli Oldu (25.07.2022)

Döviz cinsi borçlanma ile ilgili düzenlemedeki açık kapılar kapatılıyor. Hatırlanacağı üzere BDDK tarafından yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

Türk Vergi Sisteminin Oluşumu (25.07.2022)

Vergi Kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder, lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri...
ayrıntılar için tıklayın

İş Yeri Dışındaki Kavga Çıkış Nedeni Sayılır Mı? (25.07.2022)

■ Aynı iş yerinde çalışan iki kişi iş yeri dışında kavga ederse işveren bu kavgayı bahane ederek bu kişileri tazminatsız...
ayrıntılar için tıklayın

450 Bine Yakın “Emeklilikte Yaşa Takılan” EYT'li Emekli Oldu! (25.07.2022)

23. seneidevriyesinde EYT, sosyal güvenlik tarihimizin en uzun çözüm bekleyen meselesini teşkil etmektedir. Sabırla çözüm...
ayrıntılar için tıklayın

Otomobil Zenginlik Göstergesi Değildir (25.07.2022)

Geçen hafta kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin kötü olduğunu iddia edenlere...
ayrıntılar için tıklayın

İsteğe Bağlı Prim Ödeyebilirsiniz (25.07.2022)

Ağustos 2010'da polis memuru olarak işe başladım, Haziran 2022'de istifa ettim. Memuriyet haklarım yanmayacak şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Kademeli Emeklilik (23.07.2022)

Staj başlangıcım 1998. İlk sigorta başlangıcım 19 Kasım 1999. 6.360 prim günüm var ve 4/a kapsamında çalışıyorum...
ayrıntılar için tıklayın

Bu Aydan İtibaren Ödenecek Bağ-Kur Prim Maliyetleri (23.07.2022)

Sosyal güvenlik sistemimizde esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ve diğer iş yeri sahipleri Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı...
ayrıntılar için tıklayın

Askerlikten Sonra İşsizlik Aylığı Ödenir Mi? (23.07.2022)

İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? V.Y. Muvazzaf...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücrette Gelir ve Damga Vergisi İstisna Tutarları (22.07.2022)

01 Temmuz 2022 Tarihli ve 31883 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer sayısında yayınlanan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun...
ayrıntılar için tıklayın

KDV İadesinde Kefalet Senedi Belirsizliği (22.07.2022)

İş dünyasının çok ciddi kredi ve teminat mektubu sorunu var. Özellikle ihaleli iş yapanlar, kamuya borcu olanlar...
ayrıntılar için tıklayın

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (22.07.2022)

5746 sayılı kanun da 2016 yılında yayımlanan yeni değişiklikle birlikte daha önce sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan...
ayrıntılar için tıklayın